Smart grids

Smart Grid er vejen til at udvikle et elsystem, der kan skabe et fleksibelt, intelligent elforbrug med de komponenter, der er nødvendige for effektivt at integrere mere vindmøllestrøm, flere elproduktionsapparater på husstandsniveau, elektriske varmepumper samt el- og plug-in hybridbiler

I Danmark ses Smart Grid som et vigtigt virkemiddel til nå de internationale klimamålsætninger, ved at øge andelen af vindkraft i den danske elproduktion. Det kan bl.a. ske ved udnytte vindkraft i transport- og varmesektorerne. Fleksibelt elforbrug navnligt til elbiler, varmepumper og i fjernvarmesystemet kan sikre, at vi går den billigst mulige vej.

Med automatiske omkoblinger i elnettet vil operatører af elnettet kunne sikre, at det er så få elkunder som muligt, der rammes af fejl i elnettet.

Store mængder af vindkraft samt mikroproduktion såsom solceller og husstandsvindmøller rummer særlige udfordringer for operatører af elnettet. Det drejer sig fx om at sikre overholdelse af belastningsgrænser og krav til spændingskvalitet. For den systemansvarlige drejer det sig om at sikre en generel stabilitet i elsystemet.

En fremtid med Smart Grid er øget måle-, kommunikations- og fjernstyrbart koblingsudstyr i elnettet, herudover også elforbrugsstyresystemer i hjemmet samt på overordnet niveau udstyr til sikring af generel stabilitet i elsystemet.

ETP consult kan vejlede og rådgive i alle former for grids – fra 0,4 til 132 kV – og smart metering.

Kontakt person

Ebbe Kirke

© 2024 ETP Consult A/S