Forsyningssikkerhed

En høj forsyningssikkerhed betyder, at energisektoren med en høj grad af sikkerhed skal dække forbrugernes efterspørgsel efter energi på kort og på lang sigt – også ved eventuelle driftsforstyrrelser i energiproduktionen og i eventuelle krisesituationer.

Forsyningssikkerheden er aldrig 100%, men typisk 99 komma et-eller-andet %

Ved elforsyningssikkerheden forstås sandsynligheden for, at der er el til rådighed, når forbrugeren efterspørger den.

Forsyningssikkerheden er et kollektivt gode: Hvis én elforbruger mister forsyning, sker dette samtidigt for mange, evt. alle, forbrugere. Enkelte forbrugere (hospitaler og visse virksomheder) har dog valgt at investere i nødstrømsanlæg, der kan køre, uanset at forsyningen svigter fra det offentlige net. Disse forbrugere har derved en lidt højere forsyningssikkerhed end gennemsnitsforbrugeren

Hidtil har man i Norden opereret med to grundlæggende kriterier for forsyningssikkerheden: Der skal være 20% ekstra kapacitet som effektreserve i forhold til den time på året, hvor forbruget er højst. Desuden skal systemet på ethvert tidspunkt kunne klare et havari på én vilkårlig kraftværksenhed eller én vilkårlig transmissionsforbindelse.

ETP consult arbejder ud fra princippet “n -1”, der indebærer, at forsyningen skal opretholdes, selv om den væsentligste komponent falder ud, f.eks. den største produktionsenhed eller den mest betydende transmissionsenhed. Dette er et velkendt princip, som traditionelt anvendes verden over i dimensionering af transmissionsnet.

Kvaliteten af elnettet afhænger af en lang række parametre, som er defineret præcist af internationale standarder, som ETP consult projekterer og rådgiver udfra.

Kontakt person

Ebbe Kirke

© 2023 ETP Consult A/S