Kraftværker

El-produktion sker i en el-generator, som kan drives på forskellige måder. På moderne kraftværker benyttes turbiner, enten dampturbiner, gasturbiner, vandturbiner eller vindmøller.
Valget af teknik og drivkraft er bestemt dels af den råenergi, herunder vedvarende energi, som er til rådighed, dels af økonomiske forhold.

ETP Consult Projekterer og arbejder fra generator over stepup transformer til Koblingsanlæg og herfra til distribution, samt med kontrol og regulering af kraftværkerne.

Endvidere arbejder ETP Consult med integration af vedvarende elforsyning, bla. i forbindelse med forsyning til udkant områder, hvor det både er dyrt og besværligt at forsyne området med fosile brændstoffer.

Kontakt person

Ebbe Kirke

© 2024 ETP Consult A/S