Ekspertiser

Vores ekspertise spænder over strategisk analyse, dimensionering, projektering, planlægning, managment, programmering af beskyttelses relæer, indkøb af komponenter og materiel, byggeledelse, service, dokumentation og evt. fejlfinding.

På elforsynings området løser ETP Consult opgaver indenfor alle de fire processer produktion, transmission, distribution, og fordeling.

Blandt hovedkompetencerne er koblingsstationer, fordelingsanlæg, generatorer, spændingskvalitet, selektivitet og beskyttelsesrelæer, beregninger, instrumentering, automation, RTU, HMI, SRO (styring, regulering og overvågning) og energioptimering.

ETP Consult har erfaring med  132, 60, 20, 10 kV-anlæg, og vi arbejder blandt andet med:

 • Projektering: Behovsanalyse, design, detailprojektering, implementering og vedligeholdelse.
 • Energi effektivisering: Effektivisering, analyser og beregninger i el-nettet med programmet Power Factory.
 • Energi automation: SCADA. Programmering og opsætning af RTUer (remote terminal units).
 • Beskyttelses Udstyr: Distancerelæer, samleskinnebeskyttelse, differentialrelæer, overstrøms- og kortslutningsrelæer og Protokollerne IEC 61850-8, IEC60870-5-104, TCP/IP mv. HMI programmering.
 • Koblingsstationer: Koblings- og Transformerstationer, beskyttelsesrelæer mv. krafttransformere og slukkespoler.
 • Koblings udstyr: GIS og åbne anlæg på høj- og mellemspænding
 • Kraftværker: Fra generator over stepup transformer til fordeling på 10-20 kV, samt kontrol og regulering.
 • Smart grid: Lægger sammen med højspændingen fiber til fjern aflæsning, kontrol og måling af koblingsstationer og transformerstationer m.m. Fiber kan udover dette også bruges til kommunikation og overvågning med webcam m.m.
 • Forsyningssikkerhed: N-1 og N-2-metoder m.v., som øger forsyningssikkerheden.
 • Jordingssystemer: drifts- og beskyttelsesjord.
 • EMC: rådgivning og design af EMC rigtige systemer.
 • Avanceret kommunikation: Imellem transformerstationer og hjem til driftcentralen, laver vi kommunikation og overvågning m.m.

© 2024 ETP Consult A/S