Nukissiorfiit Nuuk

PROJEKTET: Grønlands energiselskab Nukissiorfiit, der leverer el-, vand og varme, havde behov for at opgradere transmissions- og distributionsnettet i Nuuk. Det var politisk besluttet at deres grønne vandkraft-energi i endnu højere grad skulle opvarme Nuuk by, i form af elvarme indsat i fjernvarmesystemet. Nukissiorfiit valgte ETP Consult som konsulent til at rådgive om den optimale løsning for et moderne elnetværk.

LØSNINGEN: ETP Consult udarbejdede i tæt samarbejde med Nukissiorfiit en foranalyse med fremskrivning af energibehovet i Nuuk. ETP Consult udarbejdede derefter en komplet kortlægning af energiflowet i elnettet og identificerede de steder, hvor der var behov for at styrke nettet. ETP Consult har desuden stået for design af det nye net, elprojektering, planlægning og hovedtilsyn. Alle leverede koblingsstationer, koblingsanlæg, transformere bliver testet før fragt og opsættelse i Nuuk.

OMFANG: Projektet omfatter blandt andet opførelse af en ny 60 kV produktionsskinne samt to nye 60/10 kV koblingsstationer med tilhørende kabellægning og opgradering af transformerstationer ude i byen. På elværket udskiftes koblingsanlægget. I koblingsstationerne bliver nye 132/60 kV krafttransformere indsat eller udskiftet. RTU’er (remote terminal units) opsamler data, som via fiber og med SCADA-teknologi muliggør automatisk kobling og overvågning af transformer- og koblingsstationer i Nuuk. I hele systemet er der fokus på forsyningssikkerhed og fleksibilitet, hvorfor ETP Consult og Nukissiorfiit har valgt at bruge N-1-metoden til implementering. Det færdige elnet skulle være så overskueligt som muligt, for nemmest mulig oplæring af nye medarbejdere.

Kontakt person

Peter L. Gaardbo

© 2024 ETP Consult A/S