Energiforsyning i Sibirien

PROJEKTET: Efter eksportfremstød i samarbejde med Danmarks Eksportråd i november 2010 blev ETP Consult kontaktet af det russiske energiselskab Salekhardenergo, som er baseret i byen Salekhard. Salekhardenergo har ansvaret for energiforsynet i Jamal-Nenetske autonome distrikt i det vestlige Siberien. Salekhardenergo gik med tanken om, hvordan energiselskabet på bedst mulig vis kunne implementere en løsning med alternativ energiforsyning i Pel’vozh, en mindre landsby i regionen, som stod over for omfattende reparationer. Børnehaven skulle renoveres efter en brand, og skolen skulle genopbygges. For Salekhardenergo bestod opgaven i at udbygge forsyningsanlægget til at producere elektricitet 24 timer om dagen, da elproduktionen på daværende tidspunkt var begrænset til 18 timer om dagen, og beboerne i landsbyen var derfor afskåret for central produceret elektricitet i nattetimerne. Det daværende diesel generator sæt var ude af stand til at opfylde de krav og kunne kun producere elektricitet 18 timer om dagen, fordi dieselforbruget var større end kapaciteten.

LØSNINGEN: ETP Consult tog udfordringen op og foretog en foranalyse på mulighederne for at implementere alternativ energiforsyning i Pel’vozh. Foranalysen blev lavet, for at Salekhardenergo og andre vigtige beslutningstagere kunne bestemme den mest økonomisk fordelagtige løsning på udfordringerne med elforsyning i Pel’vozh. Foranalysen viste, at ved at udforske energien i vinden og solen var det muligt for Salekhardenergo at indføre en betydelig besparelse på diesel og dermed muliggøre 24 timer elproduktion hele året. Besparelsen på diesel var op imod 35 %, og investeringens tilbagebetalings periode var under 10 år, ifølge beregningerne i rapporten.

© 2024 ETP Consult A/S