Ambassadør bolig i Ankara

PROJEKTET: Den danske virksomhed NIRAS kontaktede ETP Consult vedrørende et  projekt i Ankara, Tyrkiet. Den danske ambassade i Ankara var i gang med et større  renoveringsarbejde i ambassadør boligen og havde i den forbindelse samtidig behov for at  forbedre de elektriske installationer. ETP Consult bistod med rådgivning og udfærdigede en  rapport indeholdende anbefalinger for det forestående elrenoveringsarbejde. Rådgivningen  bestod blandt andet i gennemgang af de eksisterende installationer og anbefaling af  kvalificerede produkter til elarbejdet.

© 2024 ETP Consult A/S