A. Højfeldt A/S

Firmaet A. Højfeldt A/S koncentrerer sig i dag om, brøndboring, vandværksanlæg og råvandsstationer.

Ledelsen består af Asbjørn Højfeldt og Aage Bonde. Virksomheden beskæftiger 16 medarbejdere.

© 2024 ETP Consult A/S