Categories for Ikke-kategoriseret

I starten af 2014 skulle Qaanaaq by opdateres. Forsyningen var underdimentioneret, bar præg af knubskydninger og trængte til opdatering, både på 10 kV og på 0,4 kV. Der blev etableret en 10 kV ring og de to værende transformerstationer blev totalt renoverede, samt at der blev bygget ny...

Læs Mere

I November måned 2013 blev ETP Consult A/S opkøbt af Peter L. Gaardbo. Peter L. Gaardbo var med til at stifte firmaet i 2005 og er nu ene ejer af firmaet. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med såvel nye som gamle kunder og samarbejdspartnere.

Læs Mere

Idriftsættelsen af SRO i netstation, som ETP consult har projekteret er forløbet OK. Idriftsættelsen er udført december 2012. Sådanne tavler er indsat i flere transformerstationer, så det er muligt at styre og overvåge dem fra Scada systemet. Her er det en ABB RTU

Læs Mere

ETP Consult har udarbejdet forslag til strategiplan for Nuuk frem til 2030, med fokus på elforsyning i kombination med fjernvarmeanlæg. Strategiplanen er afleveret sommeren 2012 til Nukissiorfiit.

Læs Mere

Kunde: EL:CON. Projektering og idriftsættelse af 60/10kV station i Midtjylland. Kredsskemaer og tavletegninger er udarbejdet af ETP Consult AS. ETP Consult havde tilsyn under idriftsættelsen. Alt forløb planmæssigt. Åbent anlæg fra Alstom.

Læs Mere

Kunde: Nukissiorfiit, det grønlandske energiforsyningsselskab. Opgave: Dokumentationsopgave for hovedstationer NTR60, NHV10 og TUA60/10. Dokumentationen omfatter bl.a. følgende: SA og SB beskrivelser med bilag Kabellister med referencer CAD tegninger Interlock oversigt Relæindstillinger for...

Læs Mere

Bingo er en livsstil i Grønland. Mange mennesker i Nuuk spiller TV bingo, radio bingo og almindeligt bingo. ETP Consult mener, at det er vigtigt at støtte lokalsamfundet og være en del af fællesskabet i det grønlandske samfund. For fjerde år i træk sponsorerer ETP Consult et af de...

Læs Mere